• White YouTube Icon
 • White Snapchat Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White Facebook Icon

ייעוץ ליזמים במסגרת מחיר למשתכן

חברתנו מתמחה בניהול ושיווק פרויקטים במסגרת מחיר למשתכן.

אנו מעניקים ליזם הפרויקט שקט בכל הקשור לניהול הדיירים ושיווק הדירות עפ"י כללי חברת הבקרה.

השירותים שניתנים ע"י החברה:

הזמנה והערכות לקראת כנס דיירים

 • אפיון ובניית אתר תוך מיתוג הפרויקט.

 • זימון הדיירים ווידוא הגעה מקסימלית של זוכים/קונים פוטנציאלים.

הפקת וניהול כנס המידע

 • הזמנת דוברים עפ"י הצורך (נציג משב"ש, יועץ משכנתאות, עו"ד מלווה וכו')

 • ניהול הכנס כולל מענה לשאלות ובעיות פרטניות.

ניהול ימי המכירות עד לחתימת טופס הרשמה/חוזה מכר

 • זימון עפ"י כללי חברת הבקרה ובפיקוחה.

 • הערכות לוגיסטית והסבר לעורכי הדין המלווים.

 • ניהול עמדות מידע/מכירה ע"י סוכני נדל"ן מנוסים.

שירותים נוספים

 • מקסום רווחים ומעבר על תוכניות הפרויקט.

 • אישור המפרט הטכני וחוזה המכר ע"י חברת הבקרה.

 
 
 
 
 

יצירת קשר

נשמח לשמוע מכם

טלפון

© 2018-2020  אתר תדמית  Wix Master.  מקבוצת Fly Guy .